For å rasjonalisere driften har vi flyttet produktene på www.sykkelvesker.no til www.techbay.no. Det er samme firma/organisasjonsnummer som før. Kjøpshistorikk er lagret i ERP-systemet vårt så har du spørsmål vedrørende tidligere bestillinger finner vi raskt ut av det.

Passordene i www.sykkelvesker.no lå i en kryptert database så om du er returnerende kunde må du dessverre registere deg på nytt. Vi beklager bryderiet det medfører.

Varenummerne er nesten som før, eneste forskjell er det første tallet 2 er byttet til 4. Eksempel, varenummer 20179 er nå varenummer 40179.

Klikk på www.techbay.no/sykkelvesker så finner du verdens beste sykkelvesker der :-)